Hva er et privat avløpsanlegg?

Hva er et privat avløpsanlegg?

Typisk et privat avløpsanlegg består et privat avløpsanlegg av enten septiktank eller et privat renseanlegg (minirenseanlegg). Der man ikke har tilgang til kommunalt avløp/renseanlegg benyttes…